Utställning

   Jämtland/Härjedalens Beagleklubb   

Utställning

  

Syftet med utställningarna är att få fram vilka Beaglar som bäst uppfyller rasens standard exteriört, detta som ett underlag för ett bra avelsarbete.

Mer information om utställning hittar du här: Utställning

Jämtland/Härjedalens Beagleklubbs utställningar 2017

 

Klubben har inga fler utställningar under 2017, nästa utställningen är 20 maj 2018

 

Utställningsprogram

Svenska Beagleklubbens utställningsprogram hittar här: Utställningsprogram

Utställningsresultat

Utställningsresultat hittar du här: Utställningsresultat

Uppdaterad 2017-12-13 av Webmaster