Start

   Jämtland/Härjedalens Beagleklubb   

[Hemsidan uppdaterad 2020-08-05]

Välkommen till Jämtland/Härjedalens Beagleklubb

Vår hemsida används framförallt för mer statisk information till er medlemmar.

Vår Facebook-sida används för den mer löpande informationen och kontakten med er medlemmar. Du behöver inte själv ha ett Facebook-konto för att ta del av informationen på vår Facebook-sida, den fungerar då som en vanlig hemsida.

COVID-19 och Corona-pandemin


Vår verksamhet under 2020 präglas helt och hållet av den pågående Corona-pandemin.


Jämtland/Härjedalens Beagleklubb tar vårt ansvar och följer med god marginal Folkhälsomyndighetens rekommendationer kompletterat med de rekommendationer som Svenska Kennelklubben fastställt. Vi ska göra allt för att vår verksamhet ska vara säker och bidra till att minska risken för smittspridning av COVID-19. Vår verksamhet är en hobbyverksamhet vilket gör att den inte kan anses som nödvändig på ett sätt som motiverar något annat än full försiktighet.


Vår utställning i maj ställdes in. Vi har en dispens för att starta på drevprov utan utställningsmerit. Västgård Game Fair ställdes in. Drevprovsdomarutbildningen i augusti genomförs digitalt. Våra styrelsemöten sker via telefon.


Årets Har-SM och Klöv-SM är inställda vilket innebär att det inte kommer bli något regionsmästerskap eller uttagning till regionsmästerskap. Grensetvisten kommer heller inte genomföras.


Vårt samlade prov i Ottsjön kommer också att ställas in då uttagning till regionsmästerskapet och Grensetvisten inte längre ska genomföras. Ytterligare ett viktigt syfte med vårt samlade prov i Ottsjön är det sociala, att deltagare och domare kan träffas och umgås under trevliga former med övernattning, samkväm och erfarenhetsutbyte både mellan deltagare och domare. Vi ser inte att vi kan genomföra den delen på ett vettigt sätt, under smittsäkra förhållanden och till rimliga kostnader. Det är däremot möjligt att gå ett särskilt drevprov i Ottsjön under hösten.


Det positiva är att jakt med våra beaglar kan bedrivas utan problem och vi kommer också att kunna genomföra särskilda drevprov. Domare och hundförare stämmer givetvis av med varandra så att bägge är helt friska och symptomfria. Domare och hundförare kommer också överens om man åker i samma bil till provmarken eller med varsin bil. Väl ute i skogen är det inga problem att hålla den fysiska distansen. Domarkollegium för att fastställa resultaten från de särskilda drevproven kommer hållas digitalt eller via telefon.


Hoppas ni får en bra höst med många roliga jaktdagar med era beaglar och vi ser gärna att ni startar era beaglar på drevprov!  
    

Uppdaterad 2020-08-05 Webmaster