Drevprov

Drevprov

Huvudsyftet med drevproven är att utveckla Beaglens jaktegenskaper och få ännu bättre jaktbeaglar.

Drevprovet i sig ska vara som en vanlig jaktdag, dock utan bössa och tillsammans med en drevprovsdomare som har till uppgift att bedöma hur hunden jagar under dagen i enlighet med de jaktprovsregler som finns för Beaglen. Oavsett hur drevprovet utvecklar sig strävar vi efter att jaktdagen ska vara en trevlig dag i skogen för alla parter.

Mer information om drevprov och drevprovsresultat hittar du här: Drevprov

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs drevprov 2021/2022

Drevprov genomförs 2021-09-01 -- 2022-02-28 inom verksamhetsområdet.

För information kring drevprov kontakta Jaktprovskommittén (se Styrelsen) 

Anmälningsblankett finns via Svenska Beagleklubbens hemsida: Anmälningsblankett

Avgiften för drevprov är totalt 500 kr.

100 kr betalas in till klubben vid anmälan och 400 kr + ev reseersättning på 18,50 kr/mil betalas direkt till domaren. 

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte drevprovet genomföras.

Förstagångstartande hund, tillhörande medlem i Jämtland/Härjedalens Beagleklubb, har reducerad avgift upp till 24 månaders ålder. Vid drevprov betalas endast avgiften + ev reseersättning till domaren.

Klubben har plusgiro 61 76 71 - 3

Uppdaterad 2021-03-25 av Webmaster