Drevprov

Drevprov

Huvudsyftet med drevproven är att utveckla Beaglens jaktegenskaper och få ännu bättre jaktbeaglar.

Drevprovet i sig ska vara som en vanlig jaktdag, dock utan bössa och tillsammans med en drevprovsdomare som har till uppgift att bedöma hur hunden jagar under dagen i enlighet med de jaktprovsregler som finns för Beaglen. Oavsett hur drevprovet utvecklar sig strävar vi efter att jaktdagen ska vara en trevlig dag i skogen för alla parter.

Mer information om drevprov och drevprovsresultat hittar du på Svenska Beagleklubbens hemsida.

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs drevprov 2022/2023

Drevprov genomförs 2022-09-01 -- 2023-02-28 inom verksamhetsområdet.


Information om Samlat drevprov m.m. se FB-sidan.

För information kring drevprov kontakta Jaktprovskommittén (se Styrelsen) 

Anmälningsblankett finns via Svenska Beagleklubbens hemsida.

Avgiften för drevprov är totalt 500 kr.

100 kr betalas in till klubben vid anmälan och 400 kr + ev reseersättning på 18,50 kr/mil betalas direkt till domaren. Vid samlat drevprov gäller särskild avgift för varje tillfälle enligt inbjudan.

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte drevprovet genomföras.

Förstagångstartande hund, tillhörande medlem i Jämtland/Härjedalens Beagleklubb, har reducerad avgift upp till 24 månaders ålder. Vid drevprov betalas endast ersättningen + ev. reseersättning till domaren. Gäller inte vid samlat drevprov där särskilda regler gäller.

Klubben har plusgiro 61 76 71 - 3

Uppdaterad 2022-04-03 av Webmaster