Drevprov

Drevprov

Huvudsyftet med drevproven är att utveckla Beaglens jaktegenskaper och få ännu bättre jaktbeaglar.

Drevprovet i sig ska vara som en vanlig jaktdag, dock utan bössa och tillsammans med en drevprovsdomare som har till uppgift att bedöma hur hunden jagar under dagen i enlighet med de jaktprovsregler som finns för Beaglen. Oavsett hur drevprovet utvecklar sig strävar vi efter att jaktdagen ska vara en trevlig dag i skogen för alla parter.

Mer information om drevprov och drevprovsresultat hittar du på Svenska Beagleklubbens hemsida.

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs drevprov 2022/2023

Drevprov genomförs 2022-09-01 -- 2023-02-28 inom verksamhetsområdet.


Samlat drevprov i Ottsjön 21-22 oktober, anmälan senast 6 oktober

Samlat drevprov i Ottsjön 21-22 oktober med 20 oktober som reservdag. Provledningen fördelar startande per dag. Inom detta prov görs uttagning till Regionmästerskapet 2022 tillika uttagning till Beagle-SM 2022. Under lördagen 22 oktober genomförs också Grensetvisten, en landsdelskamp med två hundar från Jämtland/Härjedalens Beagleklubb samt två hundar från Beagleringen Trönderlag. Begränsning avseende provrutor och domare innebär att antalet startande kommer vara begränsat. Först till kvarn gäller där anmälningsdatum och tid utgör turordning och medlemmar i Jämtland/Härjedalens Beagleklubb går före startande från andra lokalavdelningar. Anmälan sker via SKK Start, prov ID 30. Fyra starter under lördagen 22 oktober är dedikerade till startande i Grensetvisten. Om det blir överanmält och vi inte kan erbjuda start så betalas givetvis betald anmälningsavgift tillbaka. Intresserade från andra lokalklubbar avvaktar anmälan och kontaktar Kent Karlstrand (kent.karlstrand@gmail.com) så återkommer vi om plats finns. Välkomna till Ottsjön!


För information kring drevprov kontakta Jaktprovskommittén (se Styrelsen) 

Nytt verktyg för hantering av drevprov

En nyhet inför denna säsong är att vi fått ett nytt modernt verktyg som stöd med hela kedjan från planering av drevprov, anmälan till drevprov, redovisning av drevprov till att resultatet finns registrerat hos SKK. Verktyget heter SKK Start, se länken nedan. Du kan titta på exempelvis kommande prov utan att logga in, men för att anmäla dig till ett prov så behöver du skapa ett konto.

Det är enkelt att komma igång och använda verktyget, men skulle du få problem så kontakta Kent Karlstrand, kent.karlstrand@gmail.com, så får du hjälp. Vi har också en hundägarmanual som vi kan mejla till dig som ska anmäla din hund till drevprov om du känner dig det minsta osäker.

https://skkstart.se/sv

Avgiften för drevprov är totalt 500 kr.

100 kr betalas in till klubben vid anmälan och 400 kr + ev reseersättning på 18,50 kr/mil betalas direkt till domaren. Vid samlat drevprov gäller särskild avgift för varje tillfälle enligt inbjudan.

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte drevprovet genomföras.

Klubben har plusgiro 61 76 71 - 3

Uppdaterad 2022-09-27 av Webmaster