Drevprov

Drevprov

Huvudsyftet med drevproven är att utveckla Beaglens jaktegenskaper och få ännu bättre jaktbeaglar.

Drevprovet i sig ska vara som en vanlig jaktdag, dock utan bössa och tillsammans med en drevprovsdomare som har till uppgift att bedöma hur hunden jagar under dagen i enlighet med de jaktprovsregler som finns för Beaglen. Oavsett hur drevprovet utvecklar sig strävar vi efter att jaktdagen ska vara en trevlig dag i skogen för alla parter.

Mer information om drevprov och drevprovsresultat hittar du på Svenska Beagleklubbens hemsida.

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs drevprov 2022/2023

Drevprov genomförs 2022-09-01 -- 2023-02-28 inom verksamhetsområdet.
För information kring drevprov kontakta Jaktprovskommittén (se Styrelsen) 

Nytt verktyg för hantering av drevprov

En nyhet inför denna säsong är att vi fått ett nytt modernt verktyg som stöd med hela kedjan från planering av drevprov, anmälan till drevprov, redovisning av drevprov till att resultatet finns registrerat hos SKK. Verktyget heter SKK Start, se länken nedan. Du kan titta på exempelvis kommande prov utan att logga in, men för att anmäla dig till ett prov så behöver du skapa ett konto.

Det är enkelt att komma igång och använda verktyget, men skulle du få problem så kontakta Kent Karlstrand, kent.karlstrand@gmail.com, så får du hjälp. Vi har också en hundägarmanual som vi kan mejla till dig som ska anmäla din hund till drevprov om du känner dig det minsta osäker.

https://skkstart.se/sv

Avgiften för drevprov är totalt 500 kr.

100 kr betalas in till klubben vid anmälan och 400 kr + ev reseersättning på 18,50 kr/mil betalas direkt till domaren. Vid samlat drevprov gäller särskild avgift för varje tillfälle enligt inbjudan.

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte drevprovet genomföras.

Uppdaterad 2023-02-27 av Webmaster