Drevprov

   Jämtland/Härjedalens Beagleklubb   

Drevprov

Huvudsyftet med drevproven är att utveckla Beaglens jaktegenskaper och få ännu bättre jaktbeaglar.

  

Drevprovet i sig ska vara som en vanlig jaktdag, dock utan bössa och tillsammans med en drevprovsdomare som har till uppgift att bedöma hur hunden jagar under dagen i enlighet med de jaktprovsregler som finns för Beaglen. Oavsett hur drevprovet utvecklar sig strävar vi efter att jaktdagen ska vara en trevlig dag i skogen för alla parter.

Mer information om drevprov och drevprovsresultat hittar du här: Drevprov

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs drevprov 2019/2020

Drevprov  2019-09-01 -- 2020-02-29 inom verksamhetsområdet.

Inga fler samlade arrangemang är planerade innan drevprovssäsongens slut.

För information kring drevprov kontakta Sven-Axel Sundell, 070-2278549, Epost 

Anmälningsblankett finns via Svenska Beagleklubbens hemsida: Anmälningsblankett

Avgiften för drevprov är 400 kr.

Vid drevprov betalas 200 kr in till klubben vid anmälan och 200 kr + ev reseersättning betalas direkt till domaren. Vid samlat drevprov betalas hela avgiften på 400 kr in till klubben.

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte drevprovet genomföras.

Förstagångstartande hund, tillhörande medlem i lokalavdelningen, har reducerad avgift upp till 24 månaders ålder. Vid drevprov betalas endast avgiften + ev reseersättning till domaren och vid samlat drevprov bjuder klubben på hela avgiften.

Klubben har plusgiro 61 76 71 - 3

Uppdaterad 2020-02-16 av Webmaster