Utställning

Utställning

Syftet med utställningarna är att få fram vilka Beaglar som bäst uppfyller rasens standard exteriört, detta som ett underlag för ett bra avelsarbete.

Mer information om utställning, utställningsprogram och resultat hittar du här: Utställning

Jämtland/Härjedalens Beagleklubbs utställningar 

 

Den planerade utställningen i maj 2021 är inställd p.g.a. den pågående Corona-pandemin.

För information kring möjligheten till exteriörbedömning för hundar som ska gå i avel kontakta Utställningsansvarig (se Styrelsen).


Vi planerar en egen utställning tillsammans med Jämtlands Dreverklubb lördag 7 augusti, se inbjudan på startsidan ich på vår facebook-sida.

 

Uppdaterad 2021-06-15 av Webmaster