Utställning

   Jämtland/Härjedalens Beagleklubb   

Utställning

  

Syftet med utställningarna är att få fram vilka Beaglar som bäst uppfyller rasens standard exteriört, detta som ett underlag för ett bra avelsarbete.

Mer information om utställning, utställningsprogram och resultat hittar du här: Utställning

Jämtland/Härjedalens Beagleklubbs utställningar 

 

Den planerade utställningen 24 maj 2020 i Bringåsen är inställd p.g.a. den pågående Corona-pandemin.

 

Uppdaterad 2020-08-05 av Webmaster