Viltspår

   Jämtland/Härjedalens Beagleklubb   

Viltspår

  

Jämtland-Härjedalens Beagleklubb har en bred viltspårsverksamhet där vi välkomnar alla hundraser och deras förare. Att få fram fler dugliga eftersökshundar och eftersöksekipage är viktigt för en ansvarskännande jägarkår och vårt renomé i samhället. Att ha tillgång till en tränad eftersökshund är en skyldighet enligt lag för varje jägare. Många hundar, inte minst våra Beaglar, är mycket lämpade viltspårshundar om de tränas på ett korrekt sätt. Viltspår är dessutom en mycket rolig och givande aktivitet för våra hundar, och oss själva, under icke ordinarie jaktsäsong.

Mer om viltspår specifikt avseende Beagle hittar du här: Viltspår Beagle

Länk direkt till de nya reglerna för viltspårprov: Regelboken

Jämtland-Härjedalens Beagleklubbs Viltspår

För mer information kring viltspår kontakta Sven-Axel Sundell, 070-2278549

Intresserad av att bli viltspårdomare ?

Vi satsar på att rekrytera och utbilda nya viltspårdomare.

För mer information kontakta Sven-Axel Sundell, 070-2278549, Epost

Avgiften för Viltspårprov är 400 kr.

200 kr betalas in till klubben vid anmälan och 200 kr + ev reseersättning betalas direkt till domaren.

Om avgiften till klubben inte finns registrerad får inte viltspårprovet genomföras.

Förstagångstartande hund, tillhörande medlem i lokalavdelningen, har reducerad avgift upp till 24 månaders ålder.

Endast avgiften på 200 kr, + ev reseersättning, till domaren behöver betalas.

Klubben har plusgiro 61 76 71 - 3

Uppdaterad 2020-02-16 av Webmaster